Política de privacitat 

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI


Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
GERARD ELIAS ESTARRIOLA és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI
i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679,
de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).


Perquè tractem les teves dades personals?


Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:
• Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o
qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions
comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan
relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb
els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés
a les dades personals.
• Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
• Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que
faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició
a la pàgina web del RESPONSABLE.
• Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.
Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?
Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:
• Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
• Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i
tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.


Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?


Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi
prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.


A qui facilitem les teves dades personals?


No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al
desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats
amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i
d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.
GERARD ELIAS


Quins són els teus drets?


Els drets que té l’USUARI són:
• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
• Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al
seu tractament.
• Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
Responsable: GERARD ELIAS ESTARRIOLA
Domicili social: C/ Semalers, 13 - 17800 OLOT
Telèfon: 659744999
E-mail: gerartelias@gmail.com


2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER
L’USUARI


Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb
l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament
i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per
part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI
garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de
comunicar-ne qualsevol modificació.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que
són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades,
no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.


3. MESURES DE SEGURETAT


Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el
RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al
tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a
l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i
adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per
aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i
llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de
GERARD ELIAS ESTARRIOLA C/ Semalers, 13 - 17800 OLOT gerartelias@gmail.com

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.