Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)


GERARD ELIAS ESTARRIOLA, responsable del lloc web, d’ara endavant el
RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer
complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat
de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar tots els
usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.
Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es
compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així
com a qualsevol altra disposició legal s’hi apliqui.
GERARD ELIAS ESTARRIOLA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació
que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris
d’aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de GERARD
ELIAS ESTARRIOLA.


1. DADES IDENTIFICADORES


Nom del domini: https://www.gerartelias.cat
Denominació social: GERARD ELIAS ESTARRIOLA
NIF: 40365258M
Domicili social: C/ Semalers, 13 - 17800 OLOT
Telèfon: 659744999
E-mail: gerartelias@gmail.com


2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació
i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics,
són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa
per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la
normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics
corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial,
ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia
per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un
incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc
web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol
possible controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza
expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web,
i en tot cas redirigir al lloc web principal de https://www.gerartelias.cat
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat
intel·lectual i industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de
drets o responsabilitat sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del
RESPONSABLE.
Per efectuar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de
propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot
fer-ho a través del correu electrònic gerartelias@gmail.com
GERARD ELIAS


3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS


El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació
publicada al seu lloc web en cas que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda
per un tercer aliè al RESPONSABLE.


Ús de Cookies


Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el
servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades
funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del
web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat
de fer que la navegació sigui més eficient, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari.
En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no
s’utilitzaran per recollir dades d’aquest tipus.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el
navegador que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot
permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees,
serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se
a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit,
controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies són
prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà
cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i per mostrarvos publicitat personalitzada segons un perfil elaborat a partir dels vostres hàbits de
navegació (per exemple, pàgines visitades). A tots els usuaris que visiten el web se’ls
informa de l’ús d’aquestes cookies mitjançant un banner flotant. En cas d’acceptar-ne l’ús,
el banner desapareixerà, encara que en tot moment podran revocar el consentiment i obtenir
més informació tot consultant la nostra Política de cookies.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de
cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del
vostre navegador per ampliar aquesta informació.


Política d’enllaços


Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que
el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus
llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests
continguts. En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui
transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot retirant
immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats competents del
contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a
títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes
socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera
independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del
que estableixen als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris,
autoritats i forces de seguretat que col·laboren de manera activa en la retirada o, si escau,
bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o
internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que
el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem que
ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.
GERARD ELIAS
Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir
que funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el
RESPONSABLE no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que
hi tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars
que facin impossible l’accés a la pàgina web.


Adreces IP


Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini
utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador
així que es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer
d’activitat del servidor degudament inscrit que permet processar les dades posteriorment per
tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin conèixer el nombre
d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web, l’ordre de
visites, el punt d’accés, etc.


4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web
o de les activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se
sotmeten expressament les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució
de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili
de l’USUARI o el lloc de compliment de l’obligació.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.